Amaç ve yöntem

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışmasının amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Türkiye’deki “şiddet fenomenini” medya kanalları vasıtasıyla afişe etmek ve kayıt altına almak, arşivlemek. Yazılı, görsel ve elektronik haber alma kanallarına kaynak teşkil etmek.
  • Kamuoyunca kanıksanan şiddet eylemlerinin, mağdurların hikayelerinin anlatılması vasıtasıyla “sıradanlaşmasına” veya “istatistik haline dönüşmesine” engel olmak.
  • Şiddet eylemlerinin oluşmasına sebep olan süreçleri inceleyerek geleceğe ilişkin projeksiyonlar oluşturmak.
  • Şiddet tanımının muğlaklığı hasebiyle, çalışma kapsamında bir araya gelecek farklı alanlarda çalışan pek çok toplumsal grup, sivil inisiyatif ve sivil toplum kuruluşunun işbirliğine önayak olmak.
  • Şiddet mağdurlarının veya tanıkların, ilgili alanlarda hak savunuculuğu yapan kurumlarla ilişkilerini sağlamak.

 ***

Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışmasının uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

Yayın

Şiddet vakaları sitede, şiddet mağdurunun veya tanığın, kendini en rahat ifade edebildiği biçimde tasarlanan bir fotoğraf çalışması ve kısa hikayesiyle, imkan olduğu durumlarda ilgili kişiyle yapılacak bir söyleşiyle birlikte yayımlanır. Görsel format, her tanık veya mağdur tarafından yeniden yorumlanabilir.

Yaygınlaştırma

Site, eklenen her yeni vakayla birlikte güncellenir, güncellemeler diğer basın kanallarına aylık ve haftalık bültenler halinde iletilir. Güncellemeler, her türlü sosyal iletişim ağında da yer alır.

Erişim

Şiddet mağdurlarına ve tanıklara, bireysel başvurular, basında yer alan haberler ile paydaş sivil toplum kuruluşları ve inisiyatifler yoluyla erişilir. Farklı çalışma alanlarındaki sivil toplum kuruluşları ve inisiyatiflerden, tespit ettikleri vakaları editoryal kurula bildirmeleri istenir.

İçerik oluşturma

E-posta veya telefon yoluyla gelen bireysel başvurular ile paydaş kurumlarca tespit edilen şiddet vakalarının mağdurlarıyla veya tanıklarla iletişime geçilerek randevu alınır, kişilerle görüşülerek yaşadıkları şiddet olayının özetinin yer aldığı bir karton veya kağıtla fotoğrafları çekilecek, mağdurla röportaj yapılır. Görüşme imkanı bulunamadığı durumlarda veya mağdurun/tanığın görüşme yapmak istemediği hallerde, fotoğraflama işi mağdurun/tanığın kendisi tarafından yapılabilir. Şiddet mağdurlarının/tanıklarının açık kimlikleri, kendi rızaları olmadığı takdirde kesinlikle açıklanmaz, gizli tutulur.

Kapsam

Şiddet hikayeleri Türkiye’ye mahsus olmasa da, yurtseverlik dürtüsüyle değil, lojistik bir yeterlilik kaygısıyla, Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışması ancak Türkiye’deki örnekleri kapsayabilmeyi hedeflemektedir.

Destek

Çalışma kapsamında tanıklıklarına başvurulanlar, ilgili alanlarda hak savunuculuğu yapan kurumlara yönlendirilir, çalışmanın yer aldığı sitede bu kurumların raporlarına ve çalışmalarına yer verilir.

Değerlendirme ve yayına hazırlama

Kültürlerarası Araştırmalar Derneği’nin belirlediği çalışma sorumluları ile paydaş kurumlarca seçilen iletişim sorumluları, Türkiye’den Şiddet Hikayeleri çalışmasının editoryal kurulunu oluştururlar. Toplanan vakalar bu kurul tarafından değerlendirilir ve yayına hazırlanır.